بخش ها

محبوب ترین

 مدیریت دسته بندی اجناس و ایجاد دسته جدید

روش: جهت دسته بندی مطالب یا محصولات خود پس از ورود به پنل مدیریت در منوی اصلی  پنل بخش فروشگاه...

 ثبت یک محصول جدید

روش: جهت ثبت یک محصول جدید در هریک از دسته های موجود خود کافیست به لیست محصولات خود مراجعه...

 لیست مطالب (در دسته های مختلف خبر، درباره ما، ویژگی یا...)

روش: پس از ورود به پنل مدیریت خود در منوی اصلی  پنل بخشمدیریت محتوارا انتخاب نمایید. لیست ظاهر...

 ورود به پنل

شیوه ورود: پنل مدیریتی در ARC به طور متمرکز ارائه می شود بدین معنا که هر سطحی از خدمات  بر روی...

 ثبت یک مطلب جدید

روش: جهت ثبت یک مطلب جدید در هریک از دسته های موجود محتوایی خود کافیست به لیست محتواهای خود...